Informatie over MENS De Bilt

MENS De Bilt streeft naar een De Biltse samenleving waarin iedereen kan blijven meedoen.

Een uitgangspunt is dat mensen zelf zoveel mogelijk de regie kunnen houden over hun leven. Daarom focussen we op de eigen kracht van de bewoners van gemeente De Bilt en sluiten we aan bij de mogelijkheden die men heeft.

Een samenleving waar niemand buiten de boot valt kan alleen verwezenlijkt worden in nauwe samenwerking met de gemeente,  maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, bedrijven en vooral met de inwoners van de zes kernen van gemeente De Bilt.

Wilt u meer weten, bezoek dan de website van MENS De Bilt.

Vrijwilliger worden in gemeente De Bilt, klik dan de website van de vrijwilligerscentrale MENS De Bilt.

Meedoen en Samen